Verksamhetsplaner

Här hittar du verksamhetsplanerna och arbetsplanerna för alla våra bibliotek.

Verksamhetsplanen är tillsammans med internbudgeten organisationens viktigaste styrdokument. Här beskriver våra bibliotek sina uppdrag.

Verksamhetsplaner 2019