Beslut och protokoll

Under beslut och protokoll hittar du protokoll/minnesanteckningar från våra biblioteksöverskridande arbetsgrupper.