Årshjul och viktiga datum 2019

På denna sida hittar du viktiga datum och hållpunkter för Biblioteken i Malmös målarbete 2019. Detta kompletterar det årshjul som gäller för hela förvaltningen. Längst ner på sidan kan du ladda ner ett visuellt årshjul som innehåller både förvaltningens och BiMs hållpunkter för året.

Januari

Planering:

 • Information om vad som ligger i pipeline samt presentation av årshjulet med datum och deadlines för hela 2019.

Målforum/Analysseminarium:

 • 24/1 Målforum: Utvärdering av förra årets målarbete.

Februari

Uppföljning:

 • 5/2 & 7/2 Stormöte: Presentation av årsanalys 2018 för medarbetare.
 • Årsanalysen till nämnden.

Mars

Målforum/Analysseminarium:

 • 7/3 Målforum: Presentation och prioritering av indikatorer och återkoppling kring arbetet med verksamhetsplaner.

Planering:

 • 27/3: Besked om nya nämndsmål
 • 29/3: Deadline för aktiviteter i Stratsys
 • 29/3: Deadline för sektioner och enheters verksamhetsplaner

Målforum/Analysseminarium:

 • 24/4 Målforum: Presentation av de nya nämndsmålen

Maj

Planering:

 • Info om eventuella prioriterade områden inför nästa år kopplade till budget.

Uppföljning:

 • 15/5 Deadline instruktion DR1.

Verksamhetsplanering:

 • 21/5 Deadline för avdelningens verksamhetsplan för 2019.

Målforum/Analysseminarium:

 • 23/5: Workshop om kartläggning och barnstrategi.

Juni

Uppföljning:

 • Enhetsuppföljning: Enhetschefer träffar Torbjörn inför DR1

Juli

Augusti

Uppföljning:

 • 20/8 Deadline DR1 till Torbjörn.

September

Uppföljning:

 • DR1 till nämnden i mitten/slutet av september.

Målforum/Analysseminarium:

 • 12/9 Analysseminarium indikatorer: Trygghet
 • 20/9 Analysseminarium indikatorer: Malmöbon i fokus

Oktober

Målforum/Analysseminarium:

 • 3/10 Målforum om hur vi skapar medarbetardelaktighet i arbetet med målen + Agenda 2030
 • 15/10: Analysseminarium indikatorer: Servicemodellen

November

Uppföljning:

 • 1/11-15/11: Instruktioner för årsanalysen

Målforum/Analysseminarium:

 • 7/11 Målforum
 • Analysseminarium indikatorer: Organisatoriska förutsättningar

December

Uppföljning:

 • 15/12: Deadline årsanalyser till Torbjörn
 • Enhetsuppföljning: Enhetschefer träffar Torbjörn inför årsanalysen

Verksamhetsplanering:

 • 31/12: Deadline för aktiviteter 2020 i Stratsys

Målforum/Analysseminarium:

 • 5/12: Analysseminarium indikatorer: Likabehandling